Πολιτική Επιστροφών

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε:

  • Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του casadottico.gr πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά ή με κακή συσκευασία) και
  • Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε πρόβλημα / πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν (λειτουργίας ή ποιότητας) το οποίο καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος και εφόσον η εγγύηση έχει δοθεί από το casadottico.gr.
Δεν εμπίπτουν στην παρούσα διάταξη προϊόντα που καλύπτονται από εγγυήσεις τρίτων όπως από τον κατασκευαστή του προϊόντος ή τον αντιπρόσωπο του. Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν δύναται να παραταθεί πέραν των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση-επισκευή να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση-επισκευή προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κλπ.). Η εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ούτως ώστε όλα τα προϊόντα να συσκευάζονται με ιδιαίτερα προσεκτικό τρόπο προκειμένου να τα παραλάβετε χωρίς φθορές.
Η εταιρεία οφείλει να αποκαταστήσει τον συναλλασόμενο με τον τρόπο που κρίνει καταλληλότερο, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει την αντικατάσταση των προϊόντων ή την επιστροφή χρημάτων εντός 14 ημερών από την παραλαβή της αίτησης ακύρωσης ή από την παραλαβή των επιστρεπτέων προϊόντων σε περίπτωση υπαναχώρησης από τον πελάτη. Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων, το ποσό δεν περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής ακόμα και στη περίπτωση που αυτά υπολογίστηκαν δωρεάν κατά την αρχική λήψη της παραγγελίας. Σε περίπτωση που είναι δυνατό, το κατάστημα μπορεί να προσφερθεί να παραλάβει τα προϊόντα αυτοπροσώπως, όπου ο καταναλωτής επιστρέφει τα προϊόντα ή τα μεταβιβάζει στο κατάστημα ή σε άτομα εξουσιοδοτημένα από το κατάστημα να λάβουν τα προϊόντα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στο κατάστημα την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 11.
Η προθεσμία τηρείται εάν ο καταναλωτής στείλει πίσω τα προϊόντα πριν από την εκπνοή της προθεσμίας των 14 ημερών. Ο καταναλωτής επιβαρύνεται με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων, εκτός εάν το κατάστημα έχει συμφωνήσει να επιβαρυνθεί αυτοπροσώπως με το εν λόγω κόστος.
Σε περίπτωση που αιτηθείτε επιστροφή χρημάτων της παραγγελίας εντός του διαστήματος των 14 ημερών απο την παραλαβή της, η επιστροφή του κόστους θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήθηκε η πληρωμή.
Σε περίπτωση που παραλάβετε το προϊόν χωρίς να εκφράσετε συγκεκριμένη επιφύλαξη σημαίνει ότι έχετε παραλάβει ανεπιφύλακτα το προϊόν από την εταιρεία μας. Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται είναι απαραίτητο να προηγηθεί συνεννόηση με το ηλεκτρονικό κατάστημα casadottico.gr αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τη διεύθυνση [email protected].
Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Να επικοινωνήσετε εντός του διαστήματος των 14 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας με το ηλεκτρονικό κατάστημα
  • Το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί
  • Το προϊόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ)
Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών τότε το casadottico.gr δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και αντικατάσταση.
Σε περίπτωση που αλλάξατε γνώμη για την αγορά σας, τα κόστη μεταφοράς των προϊόντων είναι δική σας ευθύνη.